הרב שמואל אליהו

תרומתו הגדולה של הבן איש חי זיע"א לבנין ירושלים

י"א אלול תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt