הרב שמואל אליהו

תשועת נפשם מיד שונא, אהבת עולם תביא להם

ל' תשרי התשפ"ד(15/10/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א