הרב שמואל אליהו

13 פעמים ב'שחרית' מתפללים על עליה לארץ ישראל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt