הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

בית דין לגזרות טובות תשפ"ג

ט"ו אדר תשפ"ג

10:30 – 13:00
מלון רמדה ירושלים

בית דין לגזרות טובות

10:30 יתקיימו התוועדויות🎶
לגברים עם הרב דוד אמיתי
לנשים עם הרבנית רחל בזק

11:30 בית דין לגזרות טובות 🔥
בהשתתפות הרבנים:
הרב דב ביגון
הרב שמואל אליהו
הרב ערן טמיר

12:00 הרקדה 🥁🎺🎻

להרשמה בעלות סמלית: להרשמה לאירוע

לשליחת שמות שיועברו לרבנים לברכה: לשליחת שמות לבית הדין

פורים שמח!

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt