הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

הללים בחג פסח עם הרב שמואל אליהו תשפ"ג

חוה"מ פסח תשפ"ג

ירושלים | חברון | צפת

שימרו את התאריכים:

צפת – יום שישי, א' חוה"מ, ט"ז ניסן (7.4)
חברון – יום ראשון, ג' חוה"מ, י"ח ניסן (9.4)
ירושלים – יום שני, ד' חוה"מ, י"ט ניסן (10.4)

אנחנו ממש כעת עובדים על האירוע!

נעדכן כאן את כל הפרטים החשובים. היו עימנו

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt