הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

הלל ר"ח תמוז באביתר

ל' סיון תשפ"ג | 19.6 למניינם

05:10 שחרית | 05:45 הלל
ישוב אביתר

מוזמנים להלל עם הרב שמואל אליהו בישוב אביתר בתפילה ובדרישה לחזור לישוב.

פרטים מלאים בקרוב….

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt