הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

זכר למחצית השקל בימינו

ערב פורים תשפ"ד

זכר למחצית השקל
לשיטת מרן הרב מרדכי אליהו

ערב פורים תשפ"ד

 

זכר למחצית השקל

לפי שיטת מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

(כולל מע"מ)

 

נכון להיום: י' אדר ב' תשפ"ד

זכר למחצית השקל כ- 32 ש"ח

בעזהשי"ת נזכה השנה לתת את מחצית השקל לבית המקדש, אכי"ר

 

הרב שמואל אליהו

רבה הראשי של צפת

הרב יוסף אליהו

ראש בית מדרש דרכי הוראה לרבנים

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt