הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת אמור

י' אייר תשפ"ד

פרשת אמור
עיה"ק, צפת

ערב שבת:

קבלת שבת וערבית בבית הכנסת אבוהב

——
יום השבת:

תפילת שחרית כוותיקין, בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה:

קידושא רבא בהשתתפות הרב במדרשת תכלת (סמוך לבית הכנסת).

דרשת שבת הגדול מפי הרב שמואל אליהו שליט"א ולאחריה תפילת מנחה

בישיבת ההסדר צפת

17:30 שיעור
18:30 מנחה

הציבור מוזמן!
עזרת נשים פתוחה

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt