הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת האזינו | שבת שובה תשפ"ד

ח' תשרי תשפ"ד

צפת

👈🏻 בקבלת השבת הרב ידרוש בבית הכנסת אבוהב בצפת

👈🏻 תפילת שחרית כוותיקין בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה קידוש ודברי תורה במדרשת תכלת הסמוכה

👈🏻 דרשת שבת שובה
מפי מו"ר הרה"ג שמואל אליהו שליט"א,
מרא דאתרא עיה"ק צפת, תתקיים מיד אחרי תפילת מנחה בבית הכנסת אבוהב
מנחה בשעה 16:30
דרשה בשעה 17:00
הציבור מוזמן
✨ _עזרת הנשים פתוחה_

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt