הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

ביטול לו"ז השבת בירושלים

השבת, שבת פרשת ויצא תשפ"ד

י"א כסלו תשפ"ד
עיה"ק ירושלים

לתשומת ליבכם

שינויים בלו"ז לשבת , פרשת ויצא, הרב לא ישבות בירושלים כפי שפורסם

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt