הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת וישלח

י"ט כסלו תשפ"ד

שבת פרשת וישלח
עיה"ק צפת

קבלת שבת:

הרב ידרוש בבית הכנסת אבוהב

תפילת שחרית כוותיקין, בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה:

קידוש ודברי תורה במדרשת תכלת הסמוכה לבית הכנסת אבוהב

השיעור המרכזי:

15:30 השיעור המרכזי בישיבת ההסדר צפת

ולאחריו בשעה
16:00 תפילת מנחה

הציבור מוזמן!
עזרת הנשים פתוחה

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt