הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לוז שבת פרשת שלח תשפ"ג

כ' - כ"א סיון

שישי – שבת
בית כנסת היכל יעקב, רחוב ריינס 17 קרית משה ירושלים

ערב שבת:

19:45 דרשה לאחר קבלת שבת

שבת בבוקר:

תפילת שחרית כותיקין

קידוש

06:45 שיעור לאחר הקידוש

מנחה

סעודה שלישית

19:45 שיעור אחר סעודה שלישית

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt