הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת וישלח

י"ט כסלו תשפ"ד

שבת פרשת וישלח
עיה"ק צפת

קבלת שבת:
הרב ידרוש בבית הכנסת אבוהב

תפילת שחרית:
כוותיקין, בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה:
קידוש ודברי תורה במדרשת תכלת הסמוכה

השיעור המרכזי:
יתקיים לפני תפילת מנחה בישיבת ההסדר צפת.

שיעור בשעה: 15:30
מנחה בשעה: 16:00

הציבור מוזמן!
עזרת נשים פתוחה

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt