הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת תצוה

ט"ו אדר א'

פרשת תצוה
צפת

ערב שבת:

קבלת שבת וערבית בבית הכנסת אבוהב

—–

יום השבת:

תפילת שחרית כוותיקין, בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה:

קידוש -במדרשת תכלת

השיעור המרכזי ולאחריו תפילת מנחה-

בישיבת ההסדר צפת

16:00 שיעור

16:30 מנחה

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt