הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לו"ז שבת פרשת תרומה

ח' אדר א' תשפ"ד

פרשת תרומה
צפת

ערב שבת:

קבלת שבת וערבית בבית הכנסת אבוהב

——

יום השבת:

תפילת שחרית כוותיקין, בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה:

קידושא רבא בהשתתפות הרב במדרשת תכלת (סמוך לבית הכנסת)

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt