הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

לוז שבת- הרב שמואל אליהו

שבת פרשת כי תבוא

טז אלול התשפג
צפת

 

👈🏻 בקבלת שבת הרב ידרוש בביה"כ אבוהב בצפת
———–
👈🏻 תפילת שחרית כוותיקין בבית הכנסת אבוהב

לאחר התפילה קידוש ודברי תורה במדרשת תכלת הסמוכה

👈🏻 השיעור המרכזי
מפי מו"ר הרה"ג שמואל אליהו שליט"א,
מרא דאתרא עיה"ק צפת, יתקיים מיד אחרי מנחה בבית כנסת אבוהב
מנחה בשעה 17:00
הציבור מוזמן
עזרת נשים פתוחה
—————

👈🏻 במוצש"ק ערב התעוררות וסליחות ברמת ארבל.

23:45 דברי התעוררות מפי הרב שמואל אליהו שליט"א

00:30 סליחות בשמחה והתעוררות הלב

הציבור מוזמן


שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א