הרב שמואל אליהו

האירוע הסתיים

סליחות ראשונות ועצרת התעוררות עם הרב שמואל אליהו תשפ"ג

מוצאי שבת פרשת שופטים | ב' אלול תשפ"ג

חצות הלילה
רחבת בית כנסת נוף כנרת צפת

ערב התעוררות וסליחות ראשונות לעילוי נשמת החייל אורי יצחק אילוז ז"ל

מוצאי שבת קודש פרשת שופטים

00:00 דברים התעוררות מפי הרב שמואל אליהו שליט"א ורבני העיר
00:30 סליחות בשמחה והתעוררות הלב

לפני התיבה יעבור החזן בן סנוף

עיכבו לפרטים נוספים בעמוד זה

שיתוף האירוע

האירוע הסתיים
hse.org.il.txt