הרב שמואל אליהו

צהרים טובים הרב, מה הייתה דעת מרן הרב אליהו זצ"ל על אוצר בית דין? תודה רבה!

תשובה:

שזה הכי טוב במציאות של ימינו

שיתוף

שאלות נוספות בנושאים קרובים

אין ספק שצריך לעזור למדינת ישראל בעת הזאת. עם זאת לא צריך לותר על הערכים שלנו כשאנחנו מתגייסים.

צריך לזכור כי התגייסות בנות לצה"ל יש בה הרבה בעיות קשות, במיוחד לבחורות צעירות.

התגייסות של בנות מעל גיל 26 תפרוץ את הסכר שקיים עדיין ותגרום סחף של התגייסות לבנות צעירות. בנות שפחות בשלות להתמודדות עם חברה חילונית מעורבת שבה יש סמכות למפקדים עליה.

הפתרון צריך להיות בנשים שהן אזרחיות עובדות צה"ל. כך הן תוכלנה לתרום את כשרונותיהם לטובת הלחימה בלי לותר על הערכים שלהן.

כל מי שאומר כי זה בילתי אפשרי, יש לחשוד בו כי הוא מנסה ליישם את הדברים שאמר סגן הרמטכ"ל יאיר גולן שצריך להשתמש בצבא על מנת לחנך מחדש את הציבור הדתי לאומי לערכים של אנשים כמוהו ולא לערכים שהם רוצים בהם.

הפטרונות של אנשים כמוהו היא מסוכנת ונוראה. וצריכים לזכור שהוא היה סגן הרמטכ"ל ויש בהחלט לחשוש כי אנשים בדעות שלו יאמצו את הדרך הרעה שלו.


אין שום ספק כי חייל שלא נהרג כלל ורק נכנס לעזה להילחם הוא בגדר קדוש שנכנס למקום סכנה בשביל עם ישראל. בוודאי אם הוא אחר כך גם סבל מירי דו-צדדי או מתאונה מבצעית, שהם חלק מכל מבצע של מלחמה. והוא בגדר הרוג מלכות.


אין ספק שיש כמה בעיות במלחמה בעזה. אבל חשוב להבין שעזה נהרסה ביחד עם כל סביבותיה. המחיר שהם משלמים על המלחמה הזאת הוא גדול מאוד. וזה מאוד חשוב שהעזתים יבינו שלא מתעסקים איתנו. במיוחד שהמלחמה ממשיכה עוד ועוד והם משלמים עוד ועוד. צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. במיוחד שזה הרבה יותר מחצי כוס מלאה. כך אנחנו כל הזמן מתקדמים להכניע את העזתים. אין שום ספק כי אחרי מה שקורה שם הרבה עזתים יברחו למדינות אחרות. הרבה מהם לא ירצו בכלל לחיות ולהתחתן וללדת ילדים. הם רואים את כל ההרס ומתייאשים. וזה העיקר והמטרה הגדולה של המלחמה. עם כל החסרונות שמנית, המעלות הן לאין ערוך יותר גדולות.


המצוות שלך היא מצוות גדולות. את עושה דברים כל כך חשובים. אשרייך ואשרי חלקך.

הלוואי וכל כספי המעשרות ילכו לדברים חשובים כאלה.

תבורכי עד בלי די. יבורך בעלך הצדיק ביחד עם כל אחיו הלוחמים. ברכת השם תהיה עליהם תמיד.


אם בוער לך לכתוב, תכתוב. אבל אם יש לך ספק – עדיף ללכת עם ביטחון ולא להתעסק עם זה כלל. שה' ישמור אותך ואת כל אחיך הלוחמים ויחזירכם לביתכם בריאים ושלמים.


החבר שלך הוא במקום שאין כל בריה יכולה להבין ולעמוד במחיצתו. אבל ידוע הסיפור שמספרת הגמרא על אברהם אבינו וצדיקים אחרים שמגיע להם להיות בגן עדן, אבל מרוב שהם אוהבים את עם ישראל ורוצים להגן עליו הם יושבים בפתח הגיהינום כדי לחלץ משם אנשים שאפשר להוציאם. אין ספק כי החיילים שמסרו את נפשם כאן בעולם הזה בשביל להציל ולהגן הם במעלה הכי גבוהה שיכולה להיות בעולמות העליונים. אבל בשעות הללו הם לא מתענגים על נעם גן עדן, אלא מתפללים על אחיהם החיילים ועל האזרחים ועל העולם כולו. בדרך כלל לא רואים חלום סתם, החלום הוא אמירה בשבילנו, הוא כנראה רוצה לבקש ממך לעזור לו בתפילות שלך או במעשים שלך. שה' יהיה בעזרך.


אם תרצו להרחיב תוכלו למצוא שיעורים בנושאים קרובים בספריית התוכן:

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א