האתר בהרצה! נשמח לשמוע מכם! ←

ענייני תפילה

מודים לה' יתברך על תפיסה וחיסול הרוצח מלבנון

בעת תיקון מערכת המשפט – הסר ממנו יגון ואנחה

התפילה – ממש פלא גדול

פרשת המן – סגולה לפרנסה טובה

תפילה על מיעוט גשמים

המשך קריעת ים סוף בימינו

חובת התפילה על מיעוט גשמים

יראה עצמו כאילו יצא ממצרים – המשמעות העמוקה

תן שלום במלכות – בין הכוחות שבמלכות

איך מתפללים בכוונה ובשמחה גדולה