שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

בין המיצרים

סוג התוכן

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

איך בונים את המקדש?

והייתם ברכה אל תיראו תחזקנה ידיכם

מקבץ שאלות ותשובות לקראת צאת צום תשעה באב תשפ"ג | בית ההוראה בראשות הרב שמואל אליהו

תשעה באב זה יום של דיכאון?

איך מתקנים את תשעה באב?

האבלות מביאה את הגאולה

קריאת מגילת איכה ערב ט' באב תשפ"ג

סדר לימוד תשעה באב

hse.org.il.txt