הרב שמואל אליהו

גשמים

סוג התוכן

גדול יום הגשמים – הלכות ברכת השנים

ג' חשון התשע"ח(23/10/2017)

גדול יום הגשמים

כ"ט תשרי התשע"ז(31/10/2016)
hse.org.il.txt