הרב שמואל אליהו

דוד המלך

סוג התוכן

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כ"ו אלול התשפ"ג(12/09/2023)

לשמוח בהצלחת אנשים אחרים

כ"ז תמוז התשפ"ג(16/07/2023)

כלל ישראל – ביטוי לנוכחות ה' בעולם

ט"ז סיון התשפ"ג(05/06/2023)
hse.org.il.txt