הרב שמואל אליהו

הרב אדלשטיין

סוג התוכן

התרומה הגדולה של הרב אדלשטיין והציבור החרדי לקיומה של מדינת ישראל

hse.org.il.txt