הרב שמואל אליהו

הרב אדלשטיין

סוג התוכן

התרומה הגדולה של הרב אדלשטיין והציבור החרדי לקיומה של מדינת ישראל

י"ב סיון התשפ"ג(01/06/2023)
hse.org.il.txt