הרב שמואל אליהו

חטא המרגלים

סוג התוכן

תורת האר"י – תיקון חטא המרגלים

כ"ט תמוז התשפ"ג(18/07/2023)

את חטא המרגלים מתקנים באהבה

כ"ח תמוז התשפ"ג(17/07/2023)

תפקידו של האור החיים הקדוש

י"ד תמוז התשפ"ג(03/07/2023)

אנחנו מנצחים כי ה' בקרבנו

כ' סיון התשפ"ג(09/06/2023)

תיקוני חטא המרגלים

י"ט סיון התשפ"ג(08/06/2023)
hse.org.il.txt