הרב שמואל אליהו

ירושלים

סוג התוכן

מלחמת האמת והשקר

כ"ח סיון התשפ"ד(04/07/2024)

שיעור ליום ירושלים בישיבת הכותל

י"א סיון התשפ"ד(17/06/2024)

על מה אנחנו נלחמים? | עצרת הודיה לאיחוד ירושלים ישיבת מרכז הרב

י' סיון התשפ"ד(16/06/2024)

שחרור ירושלים- נס לדורות

י' סיון התשפ"ד(16/06/2024)

למה לשמוח רק בבנין ירושלים?

י' סיון התשפ"ד(16/06/2024)

הסוד הפלאי של ירושלים

כ"ג אייר התשפ"ד(31/05/2024)

ראיית הרע של צדקיהו החריבה את ירושלים

ז' טבת התשפ"ד(19/12/2023)

השליחות היא להאיר את העולם

י"ט אב התשפ"ג(06/08/2023)

איך בונים את המקדש?

י"ב אב התשפ"ג(30/07/2023)

השפעת בית המקדש על העולם

כ"ז תמוז התשפ"ג(16/07/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א