הרב שמואל אליהו

מונדיאל

סוג התוכן

י"ט כסלו והמונדיאל

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)

תברחו מהמונדיאל

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)

אין חלום לאירופה

כ"ד כסלו התשפ"ג(18/12/2022)
hse.org.il.txt