הרב שמואל אליהו

סליחות

סוג התוכן

הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך | מעמד הסליחות הגדול בעולם, הכותל המערבי תשרי תשפ"ד

י"א תשרי התשפ"ד(26/09/2023)

מה לעשות כשיש ניתוק מההורים?

ט' תשרי התשפ"ד(24/09/2023)

מעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי

ז' תשרי התשפ"ד(22/09/2023)

התוועדות וסליחות מרכזיות במערת המכפלה, עשרת ימי תשובה תשפ"ד

ו' תשרי התשפ"ד(21/09/2023)

התוועדות וסליחות אצל רבי יהודה בר אעלאי, עשרת ימי תשובה תשפ"ד

ה' תשרי התשפ"ד(20/09/2023)

בחוץ דינים בפנים חסדים

כ"א אלול התשפ"ג(07/09/2023)

שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו

י"ז אלול התשפ"ג(03/09/2023)

איך אמירת י"ג מידות מכפרת על העוונות?

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

פירושי סליחות

י"ג אלול התשפ"ג(30/08/2023)

איך ממליכים את ה' בעולם?

י' אלול התשפ"ג(27/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א