הרב שמואל אליהו

ראש השנה

סוג התוכן

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כ"ו אלול התשפ"ג(12/09/2023)

כוונת התקיעות – גאולה ברחמים

כ"ה אלול התשפ"ג(11/09/2023)

מהיום בכוחות חדשים, עוצמות חדשות

כ"ה אלול התשפ"ג(11/09/2023)

לראות את המלך – מלכו של עולם

כ"ד אלול התשפ"ג(10/09/2023)

למה לא אוכלים דגים בראש השנה?

כ"א אלול התשפ"ג(07/09/2023)

ברחמים גדולים אקבצך

כ"א אלול התשפ"ג(07/09/2023)

איך ממליכים את ה' בעולם?

י' אלול התשפ"ג(27/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א