שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

ראש השנה

סוג התוכן

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כוונת התקיעות – גאולה ברחמים

מהיום בכוחות חדשים, עוצמות חדשות

לראות את המלך – מלכו של עולם

למה לא אוכלים דגים בראש השנה?

איך ממליכים את ה' בעולם?

hse.org.il.txt