הרב שמואל אליהו

ראש חודש

סוג התוכן

כמו הלבנה – ההתחדשות הפנימית בראש חודש

א' תמוז התשפ"ג(20/06/2023)

התחדשות עם ישראל בראש חודש

א' תמוז התשפ"ג(20/06/2023)
hse.org.il.txt