הרב שמואל אליהו

שירות לאומי

סרטונים ושיעורים המיועדים לבנות שירות על עבודת ה', שירות משמעותי ועוד..
סוג התוכן

כל העוזר את ישראל כעוזר את השכינה' חיזוק לבנות השירות הלאומי

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)
hse.org.il.txt