שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

שירות לאומי

סרטונים ושיעורים המיועדים לבנות שירות על עבודת ה', שירות משמעותי ועוד..
סוג התוכן

כל העוזר את ישראל כעוזר את השכינה' חיזוק לבנות השירות הלאומי

hse.org.il.txt