שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

תחילת שנת הלימודים

סוג התוכן

תפילה לבת שירות לאומי

תפילה לגננת לתחילת שנת הלימודים

תפילה למוֹרָה לתחילת שנת הלימודים

תפילה למוֹרֶה לתחילת שנת הלימודים

תפילה לתלמיד לתחילת שנת הלימודים

תפילה להורים לתחילת שנת הלימודים

ברכה לתחילת שנת הלימודים

hse.org.il.txt