הרב שמואל אליהו

תחילת שנת הלימודים

סוג התוכן

תפילה לבת שירות לאומי

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

תפילה לגננת לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

תפילה למוֹרָה לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

תפילה למוֹרֶה לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

תפילה לתלמיד לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

תפילה להורים לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)

ברכה לתחילת שנת הלימודים

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א