הרב שמואל אליהו

תקיעת שופר

סוג התוכן

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כ"ו אלול התשפ"ג(12/09/2023)

כוונת התקיעות – גאולה ברחמים

כ"ה אלול התשפ"ג(11/09/2023)

ברחמים גדולים אקבצך

כ"א אלול התשפ"ג(07/09/2023)

איך האבודים והנידחים מתהפכים לאהובים ורצויים?

ו' אלול התשפ"ג(23/08/2023)

תכלית כוונת הסליחות

ה' אלול התשפ"ג(22/08/2023)
hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א