הרב שמואל אליהו

תקיעת שופר

סוג התוכן

למה קוראים תהילים בראש השנה?

כוונת התקיעות – גאולה ברחמים

איך האבודים והנידחים מתהפכים לאהובים ורצויים?

תכלית כוונת הסליחות

hse.org.il.txt