האתר בהרצה! נשמח לשמוע מכם! ←

שאלות ותשובות

לכל חג יש מטען רוחני. וכאשר ילד חוגג חנוכה הוא בתחילה חוגג על האורות ועל הסופגניות והשירים. ככל שהוא מתבגר הוא מתחיל להתחבר ולהזדהות עם החשמונאים ועם המאבק שלהם. כך מספר הרצל איך חג החנוכה החליף אצלו את עץ חג המולד וזה סימן אצלו את החלפת מחשבות ההתבוללות התרבותית במחשבות על עצמאות חירות וגבורה. הוא החל לשים לה שיש אור מיוחד לעם ישראל והבין שתפקיד המדינה היהודית הוא להביא את האור הזה לעולם.
אי אפשר להתחבר למתנות ולשירים של כריסטמס ולא להתחבר לתוכן הפנימי של הנצרות. והדרך מכאן להתבוללות היא קצרה מאוד מאוד.
צא וראה. אחוזי ההתבוללות בין אלה שחוגגים כריסטמס עם חנוכה או בלי חנוכה, הוא פי כמה וכמה מאלה שחוגגים את חנוכה בלי הכריסטמס.

שלום וברכה, השם לא מהווה מניעה. חשוב להסתכל על מידות, על שאיפות משותפות, על נשיאת חן וכד' בהצלחה רבה
אניעם לא מומלץ. אברהם בוודאי ובוודאי מומלץ, ובפרט אם זכה להוולד בשבתות שמסופר על אברהם אבינו בפרשה
שלום וברכה, מכיוון שלא ניכר צורת אורז, גם אם היה כולו אורז, ברכתו שהכל.
עקרונית כן. אבל אם המקרה אמיתי, יש ללכת לבית דין לברר מה לעשות.
שלום וברכה, אם המבצעים אינם הפסד לחנות, אלא דרך למשוך לקוחות, מותר. כי גם אם מרוויחים פחות על כל מכירה, הם מגדילים את נפח הלקוחות כך. ברכה והצלחה
כתוב בשו"ע סימן קח סעיף ד': הרוצה להתפלל תפלת נדבה צריך שיהא מכיר את עצמו זריז וזהיר ואמוד בדעתו שיוכל לכוין בתפלתו מראש ועד סוף אבל אם אינו יכול לכוין יפה קרינן ביה: ״למה לי רוב זבחיכם״ והלואי שיוכל לכוין בג' תפלות הקבועות ליום. אך מאידך הרצון להתפלל עוד תפילה ודאי רצון טוב וקדוש וכך גם אמר רבי יוחנן בגמרא ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ולכן אפשר להוסיף באמירת תהילים ובתפילות אישיות בכל מה שמצטרך לאדם או לכל או בכל מה שנדבה רוחו אותו להתפלל בלשונו או מתוך תפילות כתובות. להלכה מתפללים נדבה רק במצבים שיש בהם ספק אם יצא ידי חובה בתפילה הרגילה כמפורט שם בשו"ע בסימן קח ובנו"כ, ודבר זה לגודל חשיבות הברכות שתיקנו חז"ל והזהירות בהם אך ודאי שהתפילה רצויה תמיד בכל עת ובכל שעה.
שלום וברכה, לצורך פרטי – לא לקנות אקדח ממעשר כספים. ואם האקדח נועד להגן על כל הציבור ואין כסף אחר – מותר לקנות ממעשר כספים. ברכה והצלחה